Otvoreni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C4.R3-I4 Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge)

Na mrežnim stranicama fondovieu objavljen Otvoreni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C4.R3-I4 Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge).

Predmet poziva je poticanje ulaganja u izgradnju novih građevina, dogradnju i/ili rekonstrukciju postojećih građevina te opremanje građevina kako bi se mogli uspostaviti centri za starije osobe kroz koje će se povećati dostupnost usluga dugotrajne skrbi za osobe starije životne dobi te njihova ravnomjernija teritorijalna pokrivenost.

Svrha ovog poziva je poboljšanje dostupnosti integrirane cjelovite skrbi za starije osobe unapređenjem infrastrukture za pružanje socijalnih usluga za starije osobe.

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave.

Projektno partnerstvo je obavezno, a obvezni partneri su jedinice ( regionalne) samouprave tj. županija na čijem se području projekt provodi.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 370.000.000,00 HRK / 49.107.439,11 EUR osiguran u Državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 16.440.000 HRK / 2.181.962,97 EUR

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 46.250.000 HRK / 6.138.429,89 EUR

Najviša stopa financiranja za ovaj Poziv može iznositi 100%prihvatljivih troškova do najvišeg iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu.

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju u okviru ovoga Poziva imaju oblik nadoknade prihvatljivih troškova koji stvarno nastaju za korisnika

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstava ili osiguravanjem financiranja na drugi način osigurati:

  • sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava,
  • sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga.

Prihvatljiva infrastruktura u sklopu projektnih prijedloga je:

  • infrastruktura za pružanje izvaninstitucijskih i institucijskih usluga financirana sredstvima ovog Poziva koja će biti isključivo namijenjena korištenju za negospodarske svrhe
  • infrastruktura za pružanje izvaninstitucijskih i institucijskih usluga financirana sredstvima ovog Poziva koja će biti namijenjena korištenju za mješovite svrhe (negospodarska i gospodarska namjena pri čemu je gospodarska namjena infrastrukture sporedna tj. godišnji kapacitet infrastrukture koja se odnosi na gospodarsku namjenu ne premašuje 20% ukupnog godišnjeg kapaciteta infrastrukture.

Podnošenje projektnih moguće je od 23.siječnja 2023. godine do 22. ožujka 2023. godine.

Više informacija o Pozivu na OVOJ poveznici.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content