Zakonodavni okvir

• Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/2014NN 123/2017NN 118/2018)
Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017)
Zakon o potpomognutim područjima (NN 118/2018)
Zakon o brdsko-planinskim područjima (NN 118/2018)
Pravilnik o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja (NN 121/2015)
Uredba o indeksu razvijenosti (NN 131/2017)
• Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/2013) (NN 89/2010) (NN 132/2017)
Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 89/2018)
Pravilnik o sadržaju i postupku izrade i sklapanja razvojnog sporazuma (NN 45/2018)
Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata (NN 42/2018)
• Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća Kontinentalne Hrvatske (NN 51/2016NN 18/2016)
• Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske (NN 51/16NN 18/16)
Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN 103/2015)
Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora (NN 24/2018)
Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija (NN 24/2018)
Pravilnik o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Vijeća za regionalni razvoj (NN 58/2018)

Skip to content