Tu smo za Vas, faza 2

NAZIV PROJEKTA: Tu smo za Vas!, faza II

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Projektom se omogućuje izvršavanje aktivnosti Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije kao regionalnog koordinatora u pružanju stručne pomoći odnosno savjetodavne podrške u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Bjelovarsko-bilogorske županije. Na taj način omogućujemo pravovremeno informiranje javnosti i jačanje kapaciteta (potencijalnih) korisnika za pripremu i provedbu razvojnih projekata koji su od važnosti za razvoj Županije, a sufinancirani su iz sredstava Europske unije. Navedenim aktivnostima planiramo ostvariti ciljeve koji su usmjereni na povećanje konkurentnosti naše županije.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Cilj ovog projekta je aktivno sudjelovanje regionalnog koordinatora i pružanje potpore učinkovitoj koordinaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije kako bi se potaknuo ujednačen regionalni razvoj kojega možemo postići provedbom planiranih projektnih aktivnosti, ponajprije pružanjem stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata financiranih iz EU fondova, te kroz održavanje informativno-edukativnih aktivnosti. Na taj način doprinosimo stvaranju sinergije i ostvarenju suradnje među svim razvojnim dionicima i interesnim skupinama naše županije.

Ciljne skupine ovog projekta jesu šira javnost i javnopravna tijela.

Rezultati koji će se ostvariti projektom su: razvijena mreža podrške javnopravnim tijelima, informirana javnost i osigurana potpora jačanju kapaciteta javnopravnih tijela te razvijeni kapaciteti regionalnog koordinatora za pružanje podrške javnopravnim tijelima na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Projektom će se doprinijeti i stvaranju dugoročne održivosti davanjem aktivne podrške razvojnim subjektima u provedbi projektnih aktivnosti koje su usmjerene na povećanje razvijenosti područja djelovanja regionalnog koordinatora.

Aktivnosti projekta usmjerene su na poticanje ujednačenog regionalnog razvoja što pridonosi stvaranju sinergije i ostvarenju suradnje među svim razvojnim dionicima i interesnim skupinama.

Kroz projekt  predviđene su sljedeće aktivnosti:

  • pružanja stručne pomoći u pripremi razvojnih projekata 
  • pružanja stručne pomoći u provedbi razvojnih projekata
  • aktivnosti vezane uz središnji registar razvojnih projekata
  • izrada strateških dokumenata
  • informativno-edukativne aktivnosti
  • promidžba i vidljivost

Ovim aktivnostima planira se pružiti stručna pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata za najmanje 30 javnopravnih tijela dok se očekuje najmanje 20 projektnih prijedloga uvrštenih u SEBRP kao rezultat pružanja stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata sufinanciranih iz fondova EU. U razdoblju provedbe bit će održano najmanje 30 informativnih događanja koja se odnose na mjere informiranja (održavanje radionica, treninga, predavanja i sl.), s najmanje 600 sudionika koji će biti informirani/osposobljeni za upravljanje procesima koji se tiču ostvarivanja financiranja iz EU fondova.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA / IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Ukupna vrijednost projekta iznosi 14.765.373,56 kuna, od kojih bespovratna sredstva iznose 12.550.567,10 kuna.

RAZDOBLJE PROVEDBE:

Razdoblje provedbe projekta je od 1. ožujka 2019. do 31. prosinca 2023.

KONTAKT OSOBA:

Jelena Čuljak, bacc.admin.publ.
Stručni suradnik
Odjel za pripremu projekata
Petra Preradovića 4/I, 43000 Bjelovar
Tel:  +385 (0) 43 225 999
E-mail: j.culjak@jurabbz.hr

www.struktrunifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Dijelite ovu objavu:
Skip to content