Naš tim

Snježana Bogović Bradvica, mag.oec.
v.d. ravnateljica

s.bradvica@jurabbz.hr

Tel: 099/815-6005

– – –

Odjel za pripremu projekata

Slobodanka Čalić, mag.iur.
Voditelj odjela za pripremu projekata

s.calic@jurabbz.hr

Tel: 099/354-2132

Marija Farkaš, mag.fil.bacc.hun.
Savjetnik

m.farkas@jurabbz.hr

Tel: 099/354-2129

– – –

Odjel za provedbu projekata

Tomislav Kozina, mag.artium.
Savjetnik

t.kozina@jurabbz.hr

Tel: 095/959-5953

Ozren Car, mag.eur.posl.stud.
Savjetnik

o.car@jurabbz.hr

Tel: 095/959-5954

Jelena Čuljak, bacc.admin.public.
Stručni suradnik

j.culjak@jurabbz.hr

Tel: 099/354-2128

– – –

Anamarija Jasenko, mag.ing.agr.
Viši stručni suradnik

a.jasenko@jurabbz.hr

Tel: 091/913-3130

– – –

Odjel za strateško planiranje i razvojne programe

Marina Sikora, dipl.oec.
Viši savjetnik

m.sikora@jurabbz.hr

Tel: 099/399-2122

Lidija Škaro, struc.spec.ing.agr.
Viši savjetnik

l.skaro@jurabbz.hr

Tel: 099/354-2130

Ines Đivić, mag.oec.
Savjetnik

i.divic@jurabbz.hr

Tel: 099/354 2131

Milijana Filipović, bacc.oec.
Stručni suradnik

m.filipovic@jurabbz.hr

Tel: 099/499-6616

– – –

Odjel za opće i pravne poslove

Skip to content