Naš tim

Snježana Bogović Bradvica, mag.oec.
v.d. ravnateljica

s.bradvica@jurabbz.hr

Tel: 099/815-6005

– – –

Odjel za pripremu projekata

Slobodanka Čalić, mag.iur.
Voditelj odjela za pripremu projekata

s.calic@jurabbz.hr

Marija Farkaš, mag.fil.bacc.hun.
Savjetnik

m.farkas@jurabbz.hr

Anamarija Jasenko, mag.ing.agr.
Stručni suradnik

a.jasenko@jurabbz.hr

Tel: 091/913-3130

– – –

Odjel za provedbu projekata

Tomislav Kozina, mag.artium.
Savjetnik

t.kozina@jurabbz.hr

Tel: 095/959-5953

Jelena Čuljak, bacc.admin.public.
Stručni suradnik

j.culjak@jurabbz.hr

Tel: 095/551-0509

– – –

Odjel za strateško planiranje i razvojne programe

Lidija Škaro, struc.spec.ing.agr.
Viši savjetnik

l.skaro@jurabbz.hr

Tel: 099/216-5700

Marina Sikora, dipl.oec.
Savjetnik

m.sikora@jurabbz.hr

Tel: 099/399-2122

Ozren Car, mag.eur.posl.stud.
Viši stručni suradnik

o.car@jurabbz.hr

Tel: 095/959-5954

Milijana Filipović, bacc.oec.
Stručni suradnik

m.filipovic@jurabbz.hr

Tel: 091/586-7808

Ines Đivić, mag.oec.
Stručni suradnik

i.divic@jurabbz.hr

Tel: 099/444-8413

– – –

Odjel za opće i pravne poslove

Irena Brezak Fijala, mag.oec.
Voditelj odjela za opće i pravne poslove

i.brezak@jurabbz.hr

Skip to content