Upravno vijeće

Predsjednica upravnog vijeća:

Ivana Legin

Članovi upravnog vijeća:

Danica Cetin Pajer

Goran Romek

Dalibor Rac

Milijana Filipović – predstavnik djelatnika u Upravnom vijeću


Poslovnik o radu Upravnog vijeća (svibanj 2022., pdf)

Poslovnik o radu Upravnog vijeća (pdf)

Poziv na 1. sjednicu Upravnog vijeća (pdf)

Zapisnik s 1. sjednice Upravnog vijeća (pdf)

Poziv na 2. sjednicu Upravnog vijeća (pdf)

Zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća (pdf)

Poziv na 3. sjednicu Upravnog vijeća (pdf)

Zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća (pdf)

Poziv na 4. sjednicu Upravnog vijeća (pdf)

Zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća (pdf)

Poziv na 5. sjednicu Upravnog vijeća (pdf)

Zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća (pdf)

Poziv na 6. sjednicu Upravnog vijeća (pdf)

Zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća (pdf)

Poziv na 7. sjednicu Upravnog vijeća (pdf)

Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća (pdf)

Poziv na 8. sjednicu Upravnog vijeća (pdf)

Zapisnik s 8. sjednice Upravnog vijeća (pdf)

Poziv na 9. sjednicu Upravnog vijeća (pdf)

Zapisnik s 9. sjednice Upravnog vijeća (pdf)

Poziv na 10. sjednicu Upravnog vijeća (pdf)

Zapisnik s 10. sjednice Upravnog vijeća (pdf)

Odluka o neizboru kandidata (pdf)

Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice (pdf)

Poziv na 11. sjednicu Upravnog vijeća (pdf)

Zapisnik s 11. sjednice Upravnog vijeća (pdf)

Poziv na 12. sjednicu Upravnog vijeća (pdf)

Zapisnik s 12. sjednice Upravnog vijeća (pdf)

Poziv na 13. sjednicu Upravnog vijeća (pdf)

Zapisnik s 13. sjednice Upravnog vijeća (pdf)

Poziv na 14. sjednicu Upravnog vijeća (pdf)

Zapisnik s 14. sjednice Upravnog vijeća (pdf)

Poziv na 15. sjednicu Upravnog vijeća (pdf)

Zapisnik s 15. sjednice Upravnog vijeća (pdf)

Skip to content