Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/2013, 85/2015) uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama, iznimke od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na informacije ostvaruje se podnošenjem zahtjeva JURA BBŽ – Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije.

Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je:

1. ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, ili

2. ako se obrazac ne koristi, potrebno naznačiti da se radi o Zahtjevu za pristup informacijama (ili naglasiti da se zahtjev podnosi slijedom Zakona o pravu na pristup informacijama) .

Osoba zadužena za zaprimanje i rješavanje zahtjeva za ostvarivanjem prava na pristup informacijama jest Milijana Filipović.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

• pisanim putem, uz naznaku „Zahtjev za pristup informacijama“ na adresu:
JURA BBŽ – Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije,
Petra Preradovića 4/1, 43000 Bjelovar

• elektroničkom poštom na adresu: m.filipovic@jurabbz.hr s naslovom elektroničke pošte: Zahtjev za pristup informacijama

• na broj telefaksa: 043/225-999, uz naznaku: Zahtjev za pristup informacijama

• donijeti osobno u Javnu ustanovu Razvojnu agenciju Bjelovarsko-bilogorske županije radnim danom od 7:30 do 15:30 sati.

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obvezno mora sadržavati:

• naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,

• traženu informaciju (podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije),

• ime i prezime te potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,

• tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom. Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije . Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, Agencija za zaštitu osobnih podataka je donijela Kriterije za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama koji su objavljeni u Narodnim novinama (NN br. 12/2014, 15/2014).


Godišnje izvješće za 2021. godinu


Godišnje izvješće za 2022. godinu


Godišnje izvješće za 2023. godinu


OBRASCI

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (doc)

Obrazac 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (doc)

Obrazac 4 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (doc)

Skip to content