Izjava o pristupačnosti stranici

23. rujna 2020.

Sukladno članku 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj 17/19) Javna ustanova Razvojna agencije Bjelovarsko-bilogorske županije objavljuje

Izjavu o pristupačnosti

Općenito

Javna ustanova Razvojna agencije Bjelovarsko-bilogorske županije kao tijelo javnog sektora obvezna je osigurati pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu jurabbz.hr.

Pristupačnost na mrežnoj stranici www.jurabbz.hr osigurana je alatom za pristup stranici za osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji. Ovi dodatci omogućuju mrežnom mjestu www.jurabbz.hr da poboljša svoju usklađenost sa Smjernicama o pristupačnosti web sadržaja (WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines), te Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019).

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

Prilikom kreiranja i objave sadržaja, kada god je to moguće i tehnološki izvedivo, vodimo brigu o tome da je on pristupačan osobama s invaliditetom, starijim osobama i/ili osobama sa smanjenim sposobnostima na način da su zadovoljeni kriteriji propisani prema WCAG 2.0, Web Content Accessibility Guidelines.

Status usklađenosti

Mrežna stranica jurabbz.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

– na stranici nije dostupan widget koji omogućuje ispravljanje teksta

– na stranici nema audio i video sadržaja koji bi omogućili lakši prijenos informacije slijepim i slabovidnim osobama

Za navedene neusklađenosti Javna ustanova Razvojna agencije Bjelovarsko-bilogorske županije se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

Podizanje razine pristupačnosti

Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.

U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice jurabbz.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, a tome će pridonijeti i osposobljavanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko vam je potrebna pomoć u korištenju naše mrežne stranice jurabbz.hr, ukoliko do nekih informacije ne možete doći zbog toga što su objavljene u nepristupačnom obliku ili želite prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas na sljedeći način:

E-mail: info@jurabbz.hr,

Tel.: 043/225-999

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje:

Povjerenik za informiranje

Trg žrtava fašizma 3

10000 Zagreb

Tel: 01 2099 120

E-mail: ppi@pristupinfo.hr

www.pristupinfo.hr

U Bjelovaru, 23. rujna 2020. godine

Skip to content