Ured Ravnatelja

Ured Ravnatelja: uključuje ravnatelja, zamjenika ravnatelja i voditelja ureda

Posao Ravnatelja kao najodgovornije osobe Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije uključuje zadaće i odgovornosti poput upravljanja cjelokupnim poslovanjem, planiranja rada u okviru plana rada i aktivnosti Bjelovarsko-bilogorske županije. Ravnatelj također izvršava dužnosti koordiniranja aktivnosti ustanove u skladu s planovima razvoja jedinice područne (regionalne) i jedinica lokalne samouprave, zastupa i predstavlja Ustanovu, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Ustanove, odgovoran je za zakonitost rada i poslovanja Ustanove, odgovoran je za pravovremeno izvještavanje Upravnog vijeća i predstavničkih tijela osnivača o pitanjima propisanim Statutom te organizira sastanke Upravnog vijeća, odgovara upravno vijeću i osnivaču.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content