Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Dana 5. veljače 2024. godine objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“.

Svrha ovog poziva je doprinos postizanju ciljeva gospodarenjem komunalnim otpadom:

– najmanje 55% mase komunalnog otpada mora se uporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2025. godine,
– količina komunalnog otpada odloženog na odlagališta otpada može biti najviše 10% mase ukupno proizvedenog komunalnog otpada do 2035. godine.

Predmet ovog Poziva je poticanje uspostave novih postrojenja za sortiranje isključivo odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (u daljnjem tekstu: postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada tj. postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenih suhih reciklata) dodjelom bespovratnih sredstava iz NPOO-a.

U okviru ovog Poziva postrojenje za sortiranje odvojeno sakupljenog otpada (sortirnica) je građevina za gospodarenje otpadom namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i skladištenju odvojeno sakupljenog komunalnog otpada.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave (JLS). Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Ukoliko će više JLS-ova sporazumno (udruženjem) osigurati zajedničko provođenje ove mjere gospodarenja otpadom, u sklopu projektnog prijedloga dostavljaju Sporazum između JLS-ova koje će izgraditi i koristiti postrojenje za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada te u njemu određuju JLS koja će imati svojstvo Prijavitelja, odnosno Korisnika u okviru ovog Poziva.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

· Aktivnosti vezane uz izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga (uključujući i potrebne aktivnosti za izradu dokumentacija), izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole (bez obzira je li građevinska dozvola ishođena prije podnošenja projektnog prijedloga ili će se ishoditi nakon podnošenja projektnog prijedloga), te aktivnosti vezane uz ishođenje lokacijske i građevinske dozvole;
· Aktivnosti vezane uz pripremu i provedbu postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada;
· Aktivnosti građenja i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada, uključujući izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja), te neophodne aktivnosti u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu;
· Aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada;
· Projektantski nadzor;
· Stručni nadzor građenja;
· Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
· Aktivnosti obavljanja poslova upravljanja projektom gradnje prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19), ukoliko projekt podliježe toj obvezi;
· Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta;
· Aktivnosti upravljanja projektom.

Ukupna bespovratna sredstva: 9.000.000,00 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu: 133.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu: 4.000.000,00 €

Iznos bespovratnih sredstava iz NPOO-a po projektnom prijedlogu i Prijavitelju koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 70,0000000 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 19.02.24, 09:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 10.04.24, 12:00

Više o navedenom dostupno je OVDJE.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content