Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u okviru operativnog programa NPOO (NPOO.C1.3.R2-I1.02.) objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala.

Predmet poziva – Predmet ovog poziva je poticanje uspostave novih postrojenja za sortiranje isključivo odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala, tj. postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada, dodjelom bespovratnih sredstava iz NPOO-a.

Svrha ovog poziva je doprinos postizanju ciljeva gospodarenjem komunalnim otpadom:

a)      najmanje 55% mase komunalnog otpada mora se uporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2025. godine,

b)     količina komunalnog otpada odloženog na odlagališta otpada može biti najviše 10% mase ukupno proizvedenog komunalnog otpada do 2035. godine.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

  • Jedinice lokalne samouprave

Ukupna bespovratna sredstva: 124.319.250,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.002.088,50 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.005.418,50 kn

Više o samom pozivu dostupno na https://fondovieu.gov.hr/pozivi/41.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content