Savjetovanje s javnošću za Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava ulaganje c1.5. r1 – i1 – Izgradnja i opremanje logističko distributivnih centara za voće i povrće

Od 17.03.2022. – 25.03.2022.

Putem ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Ulaganje C.1.5. R1-I1 – Izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće – LDC projekt kao lokalna infrastruktura i LDC projekt proizvođačke organizacije i partneri definiraju se ciljevi, kriteriji i postupci za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih provedbi projekata koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem ograničenog postupka dodjele u modalitetu trajnog poziva do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava Poziva.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 610.000.000,00 HRK.

Najviši iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dodijeljen u okviru ovog Poziva je kako slijedi:

– najviši iznos za LDC projekte lokalne infrastrukture je 10.000.000,00eura, s time da je iznos potpore sukladan izračunatom financijskom jazu (koji je dio Obrasca 7.), pri čemu ukupni troškovi projekta ne smiju prelaziti 20.000.000,00 eura;

– najviši iznos za LDC projekte proizvođačkih organizacija i partnera je 15.000.000,00 eura.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava po projektu iznosi do 70% prihvatljivih troškova projekta. Ukupan iznos bespovratnih sredstava ne smije prijeći propisani najveći dopušteni iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koja se mogu dodijeliti temeljem Poziva.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content