Objavljen Javni poziv za provedbu mjera iz „Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2022. godini“

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za ostvarivanje prava na potporu iz Programa u 2022. godini za slijedeće potpore.

Mjera 1. Dodatno financiranje uzgoja uzgojno valjanih rasplodni junica mliječnih i kombinirani pasmina namijenjenih za proizvodnju mlijeka

Mjera 2. Dodatno financiranje kupovine uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina namijenjenih za proizvodnju mlijeka

Mjera 3. Sufinanciranje troškova sakupljanja i prijevoza mlijeka

Prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave koje

  • su dobile suglasnost od Ministarstva poljoprivrede na provedbu programa jedinica područne (regionalne) samouprave do 31. svibnja 2022. godine.
  • podnesu Zahtjev za dodjelu potpore
  • dostave obveznu dokumentaciju sukladno uvjetima Programa i Javnog poziva
  • nemaju nereguliranih dugovanja s osnova javnih davanja

Korisnik može podnijeti najviše jedan Zahtjev koji može obuhvaćati jednu ili više mjera prihvatljivih programa.

Rok za podnošenje zahtjeva na Javni poziv je od dana objave ovoga Javnog poziva do 31. listopada 2022. godine.

Više o otvorenom Javnom pozivu putem OVE poveznice.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content