Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2022./2023.

Svrha natječaja je jačanje prekogranične suradnje škola, razvijanje inovativnih pristupa poučavanju i obrazovanju o europskim vrijednostima te suradnja s učenicima pripadnicima hrvatske manjine u inozemstvu. 
 

Projektne aktivnosti mogu sadržavati razmjenu učenika, posjete, međunarodnu prezentaciju nacionalnih i kulturnih dobara i slično.
 

U ovom ciklusu natječaja Ministarstvo ne financira dnevnice učitelja i nastavnika.
 

Na natječaj se ne mogu prijaviti projekti koji već ostvaruju financiranje u sklopu Erasmus+ programa ili nekog drugog programa u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.
 

Prijave se upućuju isključivo na prijavnome obrascu koji se nalazi na dnu ove stranice. 
 

Škola može prijaviti samo jedan projekt. Maksimalan iznos pojedinačne potpore je 20.000 kn.
 

Nakon završetka projekta škole Ministarstvu podnose projektno izvješće, uključujući i detaljan financijski prikaz utrošenih sredstava na obrascu koji se nalazi u gornjem desnom kutu ove stranice. 
 

Ako se odobrena projektna aktivnost odgodi ili otkaže, škola je dužna o tome obavijestiti Ministarstvo.
 

Rok za podnošenje prijava je 17. lipnja 2022. godine.

Više o o otvorenom Natječaju putem OVE poveznice.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content