Javni poziv za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2023. godini

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava posebnih programa nacionalnih manjina i to prema sljedećim grupama:

– stručno usavršavanje odgojitelja te učitelja i nastavnika koji izvodi nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama,

– održavanje literarnih, dramskih i drugih izvannastavnih aktivnosti te drugi oblici školovanja učenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama,

– natjecanje učenika pripadnika nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama (pisanom, likovnom stvaralaštvu i slično),

– manifestacije obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine,

– tiskanje časopisa, brošura i knjiga koje pomažu promociji jezika, pisma i kulture nacionalne manjine te se koriste u svrhu edukacije učenika osnovnih i srednjih škola.

Prijavitelj dostavlja jednu prijavu, koja može obuhvatiti više posebnih programa prema prethodno navedenim grupama. Po pojedinoj grupi prijavitelj može prijaviti više različitih posebnih programa, ali može ukupno dostaviti najviše do šest (6) prijavljenih posebnih programa.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge i ustanove čije je djelovanje usmjereno na odgoj i obrazovanje djece i mladih pripadnika nacionalnih manjina i/ili na stručno usavršavanje odgojitelja, učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine i/ili organizaciju manifestacija obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine i/ili izdavačku djelatnost vezano uz tematiku nacionalnih manjina ovisno o grupi na koju se prijavitelj prijavljuje.

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti po grupama je od 2.654,46 – 5.308,91 EUR.

Prijave na javni poziv podnose se do 24. ožujka 2023. godine.

Više informacija na OVOJ poveznici.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content