Objavljen Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima žive pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Program je namijenjen jedinicama lokalne samouprave koje su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, 123/17 i 118/18) i Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 03/24), stekle status potpomognutog područja i kojima je udio pripadnika pojedine nacionalne manjine veći od 5% prema Popisu stanovništva iz 2021. godine (popis JLS-a u Smjernicama).

Ukupan iznos sredstava osiguranih u okviru Poziva je 5.083.516,00 EUR.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: jedinice lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti, a u skladu s Odlukom o razvrstavanju, i udjelom pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu višim od 5% prema Popisu stanovništva iz 2021. godine.

Prihvatljive aktivnosti su: aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina.

Prihvatljivi građevine su: građevine javne namjene, iz područja društvene, javne, komunalne i gospodarske infrastrukture, koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici.

Prihvatljivi troškovi su: trošak pripreme projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko je ista izrađena u provedbenom razdoblju te nije jedini trošak projekta), trošak izvođenja radova, trošak opremanja fiksnom opremom, trošak usluga nadzora gradnje i trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za sufinanciranje.

Vrijednost sufinanciranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše 100.000,00 EUR s PDV-om. Neće se sufinancirati projekti čije je vrijednost manja od 20.000,00 EUR s PDV-om.

Rok za podnošenje zahtjeva je 19. travnja 2024. godine.

Više informacija o Pozivu dostupno je putem OVE poveznice.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content