Objavljen Poziv za iskaz interesa u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2022. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi Program održivog razvoja lokalne zajednice (u nastavku teksta: Program) koji ima za cilj pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u  unaprjeđenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Program je namijenjen za projekte s područja jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), stekle status potpomognutog područja.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: jedinice lokalne samouprave (osim s područja Sisačko-moslavačke županije) koje imaju status potpomognutog područja te jedinice područne (regionalne) samouprave (osim Sisačko-moslavačke županije) ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području tj. na području jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju stekle status potpomognutog područja.

Ukupna sredstva Programa iznose 60.000.000,00 kuna. Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje. U postupku odabira jednom Korisniku može se odobriti iznos financiranja najviše do 600.000,00 kuna s PDV-om. Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 100.000,00 kuna s PDV-om.

Prihvatljive aktivnosti su radovi na izgradnji, nadogradnji, rekonstrukciji, obnovi, modernizaciji  ili adaptaciji prihvatljivih objekata iz područja društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i gospodarske infrastrukture.

Rok za podnošenje zahtjeva je 25. veljače 2022. godine do 16,00 sati.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content