Donesen Program razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Program razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine s ciljem uspostave održivih, otpornih, sigurnih i za život ugodnih i uređenih gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Program se donosi temeljem Zakona o gradnji i doprinosi provedbi Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, temeljnog državnog dokumenta za usmjeravanje razvoja u prostoru te postizanju strateškog cilja Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost u razvojnom smjeru Zelena i digitalna tranzicija Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. Njime će se stvoriti preduvjeti za bolju kvalitetu života i zdravlja ljudi i dati doprinos održivom društvenom, gospodarskom i prostornom razvoju.

Najznačajniji očekivani učinci provedbe Programa su:

· poticanje zelenih investicija;

· otvaranje novih radnih mjesta i osnivanje novih tvrtki za potrebe izgradnje i održavanja zelene infrastrukture te proizvodnju i prodaju građevinskih i bioloških materijala;

· ostvarivanje ušteda u potrošnji energije uz smanjenje izdataka građana za energiju;

· smanjenje efekta toplinskih otoka i temperature u gradovima;

· prilagođavanje klimatskim promjenama kao i ublažavanje posljedice tih promjena;

· smanjenje emisije stakleničkih plinova te očuvanje i obnavljanje kvalitete zraka, vode i tla;

· poboljšanje kvalitete urbanih područja preobrazbom napuštenih, nedovoljno korištenih i zapuštenih zemljišta;

· poboljšanje kvaliteta života i uvjeta stanovanja u gradovima;

· poboljšanje zdravlja ljudi i smanjenje ulaganja za liječenje bolesti;

· proizvodnja hrane u urbanim vrtovima, staklenicima i zimskim vrtovima;

· poboljšanje stanja i povećanje tržišne vrijednosti nekretnina;

· poboljšanje kvalitete prostora i zgrada društvenog standarda;

· povećanje svijesti o važnosti zelene infrastrukture.

Provedba Programa sufinancirati će se iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u novom financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine te iz Mehanizma za oporavak i otpornost putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., u svrhu postizanja ciljeva te realizaciju mjera, aktivnosti i projekata predviđenih Programom.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content