Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je na e-savjetovanju Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

Datum otvaranja savjetovanja: 18.05.2022.

Datum zatvaranja savjetovanja: 01.06.2022.

Integrirani teritorijalni program 2021 – 2027. (ITP) je višefondovski program, a uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) I Fonda za pravednu tranziciju (FPT) za rješavanje specifičnih problema i izazova na lokalnoj i regionalnoj razini. Temelj ITP-a je Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske 2030. (NRS 2030.). U pogledu ekonomsko teritorijalnog pristupa , ITP će se usredotočiti na: razvoj pametnih te održivih gradova i otoka; industrijsku tranziciju regija, gradova i otoka. Stoga će se u okviru ITP-a dati podrška jačanju eko sustava za poduzetnike na potpomognutim i brdsko – planinskim područjima kroz područje intervencije razvoja poslovne infrastrukture za MSP – ove, s ciljem poboljšanja poslovne klime i jačanja atraktivnosti za privlačenje ulaganja u razvoj MSP-ova u regionalnim lancima vrijednosti koji čine okosnicu lokalnog gospodarstva.

Više o objavljenom e-savjetovanju putem OVE poveznice.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content