Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata prema Programu dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama u funkciji regionalnoga razvoja

Program dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama u funkciji regionalnoga razvoja potiče jačanje aktivnosti lokalnih organizacija čiji se razvojni potencijali realiziraju stvaranjem i mobiliziranjem različitih vrsta društvenog kapitala, što posljedično utječe na smanjenje podjele u društvu i osnaživanje i motiviranje pojedinca da se aktivno uključe u život lokalne zajednice.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije dodjeljuje bespovratna novčana sredstva temeljem ovog Programa s ciljem poticanja regionalnoga razvoja Republike Hrvatske kroz organizaciju kulturnih, gastronomskih, gospodarskih, enoloških, zabavnih, sportskih i srodnih manifestacija u smislu dodane vrijednosti te očuvanja kulturne, turističke i druge ponude Republike Hrvatske.

Jedan podnositelj Zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za sufinanciranje projekata prema Programu.

Ukupni raspoloživi iznos sredstava predviđenih za provedbu Poziva je 200.000,00 eura.

Najveći iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je do 50% prihvatljivih troškova manifestacije ali ne više od 10.000,00 eura po korisniku.

Neće se sufinancirati manifestacija kojoj procijenjeni troškovi iznose manje od 2.000,00 eura.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

 • Udruge, savez udruga i združeni savez udruga
 • Zadruge
 • Zaklade
 • Jedinice lokalne samouprave koje prema stupnju razvijenosti pripadaju I. skupini potpomognutih područja temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti

Prihvatljivi prijavitelj je organizator manifestacije koja se prijavljuje kao prihvatljiva aktivnost.

Prihvatljivi prijavitelji moraju biti upisani u registar udruga ili drugi odgovarajući upisnik i moraju biti registrirani u Registar neprofitnih organizacija u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija a moraju djelovati najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Javnog poziva.

Provedbeno razdoblje provedbe projekta je od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • Nabava radnog/potrošnog materijala i roba vezanih za organizaciju manifestacije
 • Najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.)
 • Najam prostora za održavanje manifestacija
 • Najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju manifestacije
 • Honorari i troškovi smještaja te putni troškovi izvođača i vanjskih suradnika temeljem ugovora
 • Troškovi promocije manifestacije
 • Usluge zaštitarske službe
 • Drugi opravdani troškovi neposredne organizacije manifestacije

Rok za podnošenje zahtjeva je 20 dana od dana objave Javnog poziva.

Više o objavljenom Javnom pozivu putem OVE poveznice.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content