Javni poziv  za sufinanciranje završetka provedbe EU projekata na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razni

Predmet javnog poziva:

Predmet Javnog poziva za sufinanciranje završetka provedbe EU projekata na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini je dodjela financijskih sredstava koja su osigurana u okviru Programa sufinanciranja završetka provedbe EU projekata na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini.

Financijska sredstva za provedbu Programa i ovog Javnoj poziva su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se isključivo na sufinanciranje završetka EU projekata kojima je posredničko tijelo razine  1 (PT) Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a posredničko tijelo razine 2 (PT2) Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) u dijelu neutrošenih sredstava po EU projektu nakon 1. siječnja 2024. godine. Za EU projekte koji će se završiti nakon razdoblja prihvatljivosti odnosno 31. prosinca 2023. godine, troškovi za financiranje sredstvima Kohezijskog fonda i Europskog fonda za regionalni razvoj nastavit će se financirati prema omjerima financiranja iz inicijalno sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu OPKK 2014.-2020. te s tim Ugovorima povezanim sklopljenim Dodacima, s tim da će sredstva Državnog proračuna zamijeniti dosadašnje financiranje Kohezijskog fonda i Europskog fonda za regionalni razvoj u dijelu neutrošenih EU bespovratnih financijskih sredstava.

Prihvatljivi korisnici:

Pravo podnošenja zahtjeva za sufinanciranje završetka provedbe EU projekta imaju:

  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • Pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun)
  • ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

a imaju sklopljen Dodatak Ugovoru o EU projektu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te udovoljavaju ostalim uvjetima prihvatljivosti navedenim u točki 3. Uputa za korisnike.

Udio sredstava Programa sufinanciranja troškova Korisnika u završetka  provedbe EU projekata određuje se u visini najviše do preostale vrijednosti neiskorištenih  EU bespovratnih financijskih sredstava dodijeljenih po Ugovoru o EU projektu i slijedim Dodacima Ugovoru o EU projektu sklopljenim zaključno s 31. prosinca 2023. godine koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih sredstava.

Maksimalan udio sredstava za sufinanciranje završetka provedbe EU projekata određuje se prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne odnosno područne  /regionalne) samouprave prema mjestu ulaganja za koje se dodjeljuju sredstva.

  • Za jedinice lokalne samouprave razvrstane prema stupnju razvijenosti u:

8. skupinu – stopa sufinanciranja iznosi najviše do 40%

7. skupinu – stopa sufinanciranja iznosi najviše do 50%

6. skupinu – stopa sufinanciranja iznosi najviše do 60%

4.-5. skupinu – stopa sufinanciranja  iznosi najviše do 80%

1.- 3. skupinu – stopa sufinanciranja iznosi najviše do 100%

  • Za jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane prema stupnju razvijenosti u:

4. skupinu – stopa sufinanciranja iznosi najviše do 40%

3. skupinu  – stopa sufinanciranja iznosi najviše do 60%

2. skupinu – stopa sufinanciranje iznosi najviše do 80%

1. skupinu – stopa sufinanciranja iznosi najviše do 100%

Zahtjevi za sufinanciranje se zaprimaju od 8. ožujka do 30. travnja 2024 . godine.

Više informacija na sljedećoj poveznici.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content