Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina za 2025. godinu

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za iskaz interesa zainteresiranim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da dostave projektne prijedloge sa zahtjevom za sufinanciranje troškova izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije koje se odnose na unapređivanje sportske infrastrukture, odnosno izgradnju, obnovu i rekonstrukciju sportskih građevina te opremanje istih te će na taj način pridonijeti poboljšanju javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljivi prijavitelji projektnog prijedloga su općine/gradovi/županije te oni mogu prijaviti projekt za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište). Prijavitelji mogu djelovati samostalno ili uz partnere. Partneri prijavitelja mogu biti pravni subjekti koji su u vlasništvu prijavitelja ili čiji su osnivači prijavitelji.

Svaki prijavitelj može projektni prijedlog nominirati samo u jednu od osam skupina sportskih građevina: nogometno igralište-prirodna trava/veliko, nogometno igralište-umjetna trava/veliko, sportska dvorana, vanjsko sportsko igralište, atletska staza, teniski tereni, ostalo (kuglana, skijalište, boćalište, bazen, streljana, klizalište, biciklistička staza i sl.) i posebno programsko područje (podskupine outdorfitness/street workout i vanjsko nogometno igralište umjetna trava/malo).

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu turizma i sporta putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu (NISUS). Prijavitelji otvaraju korisnički račun i popunjavaju Obrazac projektnog prijedloga sportske građevine na sljedećoj poveznici: https://issobrasci.gov.hr/

Rok za podnošenje zahtjeva je od 25. ožujka 2024. godine do 25. lipnja 2024. godine.

Javni poziv s obrascima i Uputa za prijavitelje dostupni su na službenoj stranici Ministarstva turizma i sporta https://mints.gov.hr pod nazivom Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina za 2025. godinu.

Ministarstvo će sufinancirati najviše 80% od ukupnog iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat i/ili opremanje sportskih građevina, kako slijedi:

– do 400.000,00 EUR za sportsku dvoranu,

– do 300.000,00 EUR za nogometno igralište prirodna trava/veliko, nogometno igralište umjetna trava/veliko i atletsku stazu, 35

– do 250.000,00 EUR za vanjsko sportsko igralište, teniski teren i ostalo izuzev projekata posebnog programskog područja do maksimalnog iznosa 45.000,00 EUR po projektu (projektnom prijedlogu) te je dužnost prijavitelja planirati/osigurati preostala sredstva s kojima će osigurati mogućnost provođenja projekta do potpune funkcionalnosti.

Ostatak sredstava potrebnih za projektni prijedlog, prijavitelj je dužan osigurati iz vlastitih (ostalih) izvora. Projektni prijedlog može biti nominiran u jedno od osam (8) programskih područja sportskih građevina, a Ministarstvo će sufinancirati najbolje ocijenjene projektne prijedloge po programskim područjima: – nogometno igralište prirodna trava/veliko, – nogometno igralište umjetna trava/veliko, – sportska dvorana, – vanjsko sportsko igralište, – atletska staza, – teniski teren, – ostalo, – posebno programsko područje – outdorfitness/street workout i vanjsko nogometno igralište umjetna trava/malo.

Više o otvorenom pozivu putem OVE poveznice.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content