Objavljen Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo”

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo (Referentni broj: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01) kojim će poduprijeti bržu prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti. Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.

Predmet Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih privatnih poduzeća iz energetski intenzivnih industrija. Ulaganja se odnose na promicanje kružnog gospodarstva, odnosno uvođenje resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, kao i na smanjenje štetnih emisija energetski intenzivnih industrija.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :

 • početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u poslovne procese koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2;
 • ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje električne/toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora (sunca, vjetra, geotermalne);
 • provedba energetskog pregleda poduzeća za mala i srednja poduzeća;
 • priprema tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i revizija projekta.

Ukupna vrijednost poziva je 1.900.000.000,00 kuna.

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

 • za mala i srednja poduzeća: od 750.000,00 do 7.500.000,00 kuna;
 • za srednje kapitalizirana poduzeća: od 2.000.000,00 do 35.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji su mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana privatna poduzeća iz energetski intenzivnih industrija (razredi iz sektora C prema NKD 2007):

 • prehrambena industrija (10);
 • proizvodnja tekstila (13);
 • drvoprerađivačka industrija (16);
 • papirna industrija (17);
 • kemijska industrija (20);
 • građevinska industrija (23);
 • metaloprerađivačka industrija (24).

Razdoblje zaprimanja prijava: od 01. kolovoza do 01. prosinca 2022. godine.

Više o otvorenom pozivu putem OVE poveznice.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content