agencija za plaćanja u poljoprivredi

Objavljen natječaj za tip operacije 4.4.1. Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša – APPRRR

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 7. travnja 2023. godine novi natječaj za provedbu podmjere 4.4. »Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena« – provedba tipa operacije 4.4.1 »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha natječaja je  dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ciljem očuvanja staništa velikih zvijeri te zaštite domaćih životinja od napada velikih zvijeri na području rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka čime se doprinosi otpornom i održivom razvoju poljoprivredne proizvodnje na tim područjima.

Prihvatljivi korisnici:

·         poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika;

·         javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode;

·         udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 400 EUR, a najviša do 100.000 EUR.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 5.900.000,00 EUR. 

Intenzitet javne potpore iznosi 100%, a izvor financiranja je Instrument Europske unije za oporavak i otpornost.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 05. svibnja 2023. godine od 12:00 sati do 07. kolovoza  2023. godine do 12:00 sati.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content