Mjera 8 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjera 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ tip operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA – INDIKATIVNI PLAN OBJAVE NATJEČAJA 2022.I. KVARTAL

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika

Prihvatljivi korisnici su:

a) šumoposjednici

b) udruge šumoposjednika i

c) trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje na temelju Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 70.000.000,00 kuna.

Najniža vrijednost potpore je 5.000 eura, a najviša vrijednost potpore je 700.000 eura.

Intenzitet potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

Više o natječaju OVDJE.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content