Poziv na informativno-edukativnu radionicu u Siraču za natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije, kao regionalni koordinator poziva Vas na besplatnu informativnu-edukativnu radionicu u sklopu projekta „Tu smo za Vas!, faza II“. Radionica će se održati s ciljem informiranja o mogućnostima i detaljima prijave na natječaj

Radionica će se održati 17. lipnja 2021. u prostorijama Općine Sirač u 09 sati.

Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Prihvatljivi korisnici su: jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja, trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica, javne ustanove dječji vrtići – za projekte dječjih vrtića, dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova.

Prihvatljivi projekti:

a) u sektoru tržnica
– građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje tržnica,

b) u sektoru društvenih domova/kulturnih centara
– građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje društvenih domova/kulturnih centara,

c) u sektoru dječjih vrtića
– građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje dječjih vrtića,

d) u sektoru vatrogasnih domova
– građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje vatrogasnih domova.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 1.250.000 EUR.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content