Objavljen Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 6/2022).

Predmet Javnog poziva za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te provedbu projekata edukacije stanovništva.

Cilj Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Javni poziv su jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva i pravne ili fizičke osobe – obrtnik sukladno članku 68. točka (1) i 2. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21)

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog Javnog poziva iznosi 66.000.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva pomoći i subvencije dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti prijavitelja:

MODEL A – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave.

MODEL B – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva subvencije komunalnim društvima. Prema ovom modelu prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva (subvencije) sukladno Programu dodjele de minimis potpora (KLASA: 351-01/20-01/23, URBROJ: 563-03-1/240-21-8) od 10. ožujka 2021. godine.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv počinje 22. travnja 2022. godine i traje do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja sredstava ovisno koji uvjet prije nastupi.

Više o Javnom pozivu putem OVE poveznice.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content