Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini.

Spomen-obilježja vezanim za Domovinski rat na području Republike Hrvatske čija će izgradnja odnosno postavljanje ili uređenje biti sufinancirani sredstvima Državnog proračuna u 2024. godini jesu:

–  arhitektonsko, kiparsko ili drugo djelo, reljef, spomen-ploča, spomenik, građevina ili drugi objekt, sve primjerene estetske vrijednosti,

–  spomen-soba, spomen-kuća ili spomen-dom te spomen-područje sve primjerene estetske vrijednosti,

– stroj, prijevozno sredstvo, vojna tehnika i slično, koje je izvan redovne uporabe, a koje se postavlja u prostor.

Sufinancirati se mogu sve faze izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja:

Pripremni radovi za izgradnju spomen-obilježja:
–  izrada natječajnog elaborata – programa natječaja,
–  provedba natječaja (po predračunu provoditelja natječaja),
–  izrada projektne dokumentacije te stručni i projektantski nadzor (za rješenja dobivena u javnom natječaju),

Realizacija radova za izgradnju spomen-obilježja za rješenja dobivena u postupku javnog natječaja, uz važeći akt nadležnog tijela kojim se dopušta izvođenje planiranih aktivnosti prema projektu (građevinska dozvola, glavni projekt i odgovarajuća potvrda javnopravnog tijela ili potvrda javnopravnog tijela ukoliko građevinska dozvola nije potrebna):
– izrada spomen-obilježja (skulpture) – lijevanje, klesanje, modeliranje i sl.,
– izvođenje radova izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja,

Realizacije radova za izgradnju spomen-obilježja za rješenja izrađena po ovlaštenim osobama bez javnog natječaja, uz važeći akt nadležnog tijela kojim se dopušta izvođenje planiranih aktivnosti prema projektu (građevinska dozvola, glavni projekt i odgovarajuća potvrda javnopravnog tijela ili potvrda javnopravnog tijela ukoliko ista građevinska dozvola potrebna):
– izrada spomen-obilježja (skulpture) – lijevanje, klesanje, modeliranje i sl.,
– izvođenje radova izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja,
– uređenje, rekonstrukcije, sanacije ili drugi radovi na postojećem spomen-obilježju (uz pisanu suglasnost autora idejnog rješenja),

Iznimno, izvođenje radova izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja male vrijednosti (spomen-ploče, jednostavni objekti u prostoru i sl. za koje nije nužno ishođenje dokumenata prostornog uređenja uz odgovarajuću potvrdu javnopravnog tijela), do najviše 12.000,00 EUR.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Javnog poziva su udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Uvjeti za jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave:

  • imaju pravnu osobnost na području Republike Hrvatske;
  • u proračunu za tekuću godinu imaju planiran dio sredstava za izgradnju, postavljanje ili uređenje spomen-obilježja;
  • opravdale su namjenski utrošak prethodno odobrenih sredstava s naslova Ministarstva hrvatskih branitelja (osim aktivnosti koje su i tijeku).

Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje podnose zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja moraju dokazati partnerstvo s najmanje jednom udrugom iz Domovinskog rata koja na njezinom području djeluje minimalno godinu dana (obostrano potpisan sporazum o suradnji ili drugi odgovarajući dokument).

Javni poziv otvoren je do 29. ožujka 2024. godine.

Više o javnom pozivu putem OVE poveznice.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content