Tri nova poziva za sufinanciranje projekata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

  1. Program održivog razvoja lokalne zajednice

Cilj je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima. Koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u unaprjeđenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Program je namijenjen projektima s područja jedinica lokalne samouprave koje su, u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), stekle status potpomognutog područja.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

  • jedinice lokalne samouprave (osim s područja Sisačko-moslavačke županije) koje imaju status potpomognutog područja te
  • jedinice područne (regionalne) samouprave (osim Sisačko-moslavačke županije) ako se projekt provodi na prihvatljivom području tj. na području jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju stekle status potpomognutog područja.

Ukupna vrijednost programa iznosi 8.000.000,00 eura

Više informacija dostupno je OVDJE.

2. Program održivog razvoja lokalne zajednice za područje Sisačko-moslavačke županije

Više informacija dostupno je OVDJE.

  1. Program podrške regionalnom razvoju

Predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja koja se nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno razvijenih jedinica lokalne samouprave (V. skupina).

Cilj je jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak ovih područja, što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.

Potiče razvoj lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata društvene, javne, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture na lokalnoj razini.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

  • jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim JLS-a s otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja te
  • jedinice područne (regionalne) samouprave ako su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja.

Ukupna vrijednost programa iznosi: 1.700.000,00 eura.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content