Industrijska tranzicija Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske – Programi dodjele državnih potpora

Dana 6. rujna 2023. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je dva nova Programa. Radi se naime o Programu dodjele državnih potpora za inovacijske klastere  i Programu dodjele državnih potpora za strateška partnerstva za inovacije.

Oba programa dodjeljivati će državne potpore za projekte koji će se provoditi u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.- 2027., Prioriteta 1 – Industrijska tranzicija hrvatskih regija;  Specifičnog cilja – RSO1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija (EFRR).

Sami dokumenti oba programa dostupni su u privitku, kao i na stranicama Ministarstva.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content