Objavljen Poziv „Jačanje bilateralne suradnje Hrvatske i Norveške u Zelenoj tranziciji“ („Strengthening bilateral cooperation with Norway in Green transition“)

Trajanje Poziva: 14. listopada.2022.- 28. studenog 2022. do 16 sati.

Ukupna raspoloživost sredstava: 500.000,00 EUR.

Minimalni iznos potpore: 40.000,00 EUR.

Maksimalan iznos potpore: 100.000,00 EUR.

Opći cilj bespovratnih sredstava EGP-a i Norveške je doprinijeti smanjenju ekonomskih i društvenih razlika u Europskom gospodarskom prostoru i jačanje bilateralne suradnje između država donatora i zemalja korisnica.

Cilj Poziva je identificirati i podržati kvalitetne prijave u područjima projekata u područjima energije i klimatskih promjena, plavog rasta i zelenog mora i održive akvakulture. Poziv za dostavu prijedloga otvoren je za bilateralne inicijative koje uključuju prijavitelje i partnere iz Hrvatske i Norveške. Sve inicijative moraju biti razvijene i implementirane u bilateralnoj suradnji između prijavitelja/partnera.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri:

Svaki subjekt nekomercijalne i nevladine organizacije osnovane kao pravni subjekt u Hrvatskoj ili Norveškoj smatraju se prihvatljivim prijaviteljem i partnerom.

Subjekti koji se mogu prijaviti kao prijavitelji ili partneri:

 • Država, regionalne i lokalne vlasti
 • Sveučilišta, i znanstvena tijela
 • Ostale javne ustanove
 • Nevladine organizacije, komore i strukovna udruženja

Od prijavitelja se ne traži sufinanciranje.

Partnerstvo sa subjektom iz Norveške je obvezno.

Maksimalno trajanje inicijative je 12 mjeseci.

Troškovi koji se odnose na sljedeće aktivnosti prihvatljivi su za financiranje:

 • Umrežavanje s ciljem razmjene, dijeljenja i prijenosa znanja, tehnologije, iskustva i najbolje prakse između partnerskih subjekata u Hrvatskoj i Norveškoj.
 • Aktivnosti usmjerene na jačanje suradnje i razmjenu iskustava i najboljih praksi između subjekata u Hrvatskoj i Norveškoj.

Aktivnosti koje bi se mogle provoditi u okviru Fonda mogu uključivati:

 • Događaji koji nisu povezani s određenim programom EEA/Norway Grants3
 • Tehnička suradnja i razmjena stručnjaka
 • Upućivanje i stažiranje
 • Izgradnja kapaciteta i kratkoročna obuka
 • Radionice, seminari, sastanci o temama zajedničkog interesa
 • Studijska putovanja i posjeti
 • Prikupljanje istraživačkih podataka i analize, izvješća, izrada studija i publikacija.
 • Izrada promotivnih materijala
 • Prijenos rasprava između vodećih hrvatskih/ norveških stručnjaka/profesionalaca u prioritetnim područjima.
 • Informativne kampanje, izložbe, informativni i promotivni materijali.

Unutar prioritetnih područja, prijavitelji se potiču na podnošenje inicijativa o sljedećim pitanjima:

 • Ozelenjavanje obalnog prometa
 • Niska emisija/nulta emisija rješenja mobilnosti duž obale (putnici i teret)
 • Pametna rješenja za obalni prijevoz (putnici i teret)
 • Elektrifikacija u brodogradnji i transporta
 • Inovativna i digitalna rješenja za pomorski promet i mobilnost (uključujući umjetnu inteligenciju)
 • Razvoj kapaciteta za energetsku neovisnost i klimatske promjene na otocima
 • Morska obnovljiva energija (MRE)/Energija iz mora i pučinskog vjetra
 • Promicanje inovativnih tehnologija i rješenja u sektorima plave ekonomije
 • Širenje zelenih digitalnih rješenja u obalnim područjima
 • Razvoj rješenja kružnog gospodarstva
 • Istraživanje održivih rješenja za obnovljivu energiju na moru
 • Podrška praksi upravljanja obalnim područjem utemeljenoj na ekosustavu
 • Poboljšanje zelenog i održivog turizma
 • Unapređenje plavih vještina
 • Održivi uzgoj ribe/akvakultura (istraživanje potencijala, prepreka i rizika)
 • Inovativna i/ili digitalna rješenja za očuvanje morskih i vodenih ekosustava
 • Uzgoj dubokomorske ribe/akvakultura
 • Pametna rješenja i/ili inovacije u proizvodnji plodova mora
 • Razvoj kapaciteta u održivoj akvakulturi

Tekst poziva možete naći na OVOJ poveznici.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content