OBJAVLJEN NACRT NATJEČAJA NA E-SAVJETOVANJU

Za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedba tipa operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“.

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID -19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja te tranzicija poduzeća prema zelenom i digitalnom gospodarstvu ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I u ugovoru.

Prihvatljivi korisnici su:

Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe).

Fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivredni proizvoda iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju.

Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođački organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla i

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 200.000.000,00 HRK

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

  1. Do 2.000.000,00 EUR
  2. Do 200.000,00 EUR za korisnike početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR.

Intenzitet javne potpore iznosi do 50% iz instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost.

Više o nacrtu natječaja putem OVE poveznice.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content