Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini.

Cilj Programa je provođenje poticajne demografske i obiteljske politike, kroz razvoj i unapređenje postojećih kapaciteta vanjskih terena i igrališta dječjih vrtića kako bi se omogućila raznolikost prostora za igru te pridonijelo poboljšanju sigurnosti djece u prostorijama objekta i izvan njega.

Ukupan iznos sredstava predviđen za provođenje Programa je 3.300.000,00 EUR:

Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 1.800.000,00 EUR,

Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 1.500.000,00 EUR.

Prihvatljivi Prijavitelji su:

  • jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, osnivači dječjih vrtića, utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića (čl.14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22). Prijavitelj mora biti vlasnik objekta u koji se ulaže ili mora imati sporazum/ugovor/odluku o pravu korištenja. Prijavitelj je dužan dostaviti pisanu suglasnost vlasnika nekretnine (u slučaju kada prijavitelj nije vlasnik) na sve zahvate koji će biti predviđeni Projektom,
  • jedinice lokalne samouprave, vlasnici prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području te jedinice lokalne samouprave te koje ovim ulaganjem povećavaju vrijednost vlastite imovine jedinice lokalne

Prihvatljivi objekti su:

objekti dječjih vrtića čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave na kojima se provode prihvatljive aktivnosti u provedbenom razdoblju i objekti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave u kojima se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području JLS-a,

ako se radi o novom objektu dječjeg vrtića koji će tek započeti s radom potrebno je uz Prijavu dostaviti Akt o osnivanju koji donosi osnivač sukladno odredbama Zakona o ustanovama kao i Rješenje o početku obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića koje donosi Županijski odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove odgoja i obrazovanja.

Prihvatljive aktivnosti su: opremanje igrališta dječjih vrtića fiksnom opremom, uređenje okoliša i uređenje postojećih vanjskih terena.

U postupku odabira Prijavitelju se može odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 33.200,00 eura s PDV-om.

Neće se sufinancirati projekti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 15.000,00 eura s PDV-om.

Omjer sufinanciranja: najviši udjel Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti od 50 % do 90 % prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju (u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, NN 3/24).

Prihvatljivo razdoblje za provedbu aktivnosti je od 1. siječnja do 30. rujna 2024.

Jedan Prijavitelj podnosi jednu prijavu u kojoj može tražiti sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti za jedan objekt dječjeg vrtića.

Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objavljivanja Poziva na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda, odnosno do 21. veljače 2024. godine.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content