Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2023)

Predmet ovog Javnog poziva za poticanje mjera odvojenog skupljanja komunalnog otpada je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Cilj ovog javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti kao prijavitelji jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici sukladno članku 68. točka (1) podtočke 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • Imaju sjedište na području Republike Hrvatske
  • Podnesu prijavu sukladno uvjetima ovog Javnog poziva
  • Dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovom Javnom pozivu
  • Prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju sukladno ovom Javnom pozivu i općim aktima Fonda
  • Ulažu vlastita sredstva
  • Nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu
  • Nemaju poslovne račune u blokadi

Po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se bespovratna sredstva (pomoći) jedinicama lokalne samouprave i bespovratna sredstva (subvencije) trgovačkim društvima i drugim pravnim ili fizičkim osobama – obrtnicima (u daljnjem tekstu: komunalna društva) iz točke IV. ovog Javnog poziva.

Bespovratna sredstva pomoći i subvencije dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti prijavitelja i to:

  1. MODEL A – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave. Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva pomoći Fonda po ovom modelu najviše do 150.000,00 eura ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda („Narodne novine“ broj 18/09, 42/12, 73/13, 29/14, 155/14, 132/21)
  1. MODEL B – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva subvencije komunalnim društvima. Prema ovom modelu prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva (subvencije) sukladno Programu dodjele de minimis potpora (KLASA: 351-01/20-01/23) URBROJ:563-03-1/240-21-8) od 10. ožujka 2021. godine. Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva subvencije Fonda po ovom modelu najviše do 150.000,00 eura ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom.

Sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu dodjeljuju se do 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja sredstava ovisno koji uvjet prije nastupi. Ukupno raspoloživi iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 10.000.000,00 eura.

Više o otvorenom javnom pozivu putem OVE poveznice.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content