OBJAVLJEN POZIV ZA FINANCIRANJE PREVENTIVNIH PROJEKATA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA TE UČENIČKIH DOMOVA U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024.

U svim odgojno-obrazovnim ustanovama izrađuje se i provodi Školska preventivna strategija koja je dio godišnjih planova i programa škola te je svrha poziva financijski poduprijeti provedbu preventivnih projekata u sklopu Školske preventivne strategije osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2023./2024. Namjera poziva jest poboljšati kvalitetu, održivost i učinkovitost preventivnih intervencija koje se provode u sklopu odgojno-obrazovnog sustava prema preporukama utemeljenima na dokazima, a radi zadovoljavanja različitih potreba učenika te u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, kao i poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.

Na ovaj poziv osnovne i srednje škole te učenički domovi mogu prijaviti preventivne projekte s ciljem razvoja socijalno-emocionalnih i životnih vještina koje će omogućiti učenicima uspješno nošenje s izazovima rasta, razvoja i odrastanja te ih pripremiti za buduće situacije u kojima će donositi zdrave i prosocijalne odluke i izbore te ih pripremiti za stvaranje i održavanje pozitivnih odnosa s drugima i to uz:

  • sveobuhvatan i strategijski pristup u provođenju aktivnosti Školske preventivne strategije;
  • ciljeve, aktivnosti, metode i sadržaj preventivnog projekta planiranog u odnosu na značajke razvojne dobi, ključne razvojne zadatke te prema potrebama populacije s kojom se te aktivnosti planiraju provesti;
  • jačanje socijalno-emocionalnih/životnih vještina te provedba projekata poboljšanja razredne klime i osnaživanje privrženosti školi;
  • interaktivne i raznolike metode u provođenju projekta te osmišljavanje i implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima;
  • osmišljavanje i provedbu istraživačkih projekata i projektnih zadataka, projekata mentorstva i grupa potpore;
  • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova s drugim odgojno-obrazovnim ustanovama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama, policijom, stručnim i znanstvenim institucijama te drugim fizičkim i pravnim osobama koji ispunjavanju uvjete za preventivni rad s učenicima;
  • unaprjeđenje mentorskog rada učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s učenicima s problemima u ponašanju.

Aktivnosti u sklopu preventivnih projekata provode se tijekom školske godine 2023./2024.

Prioriteti ovog Poziva su projekti usmjereni k prevenciji svih oblika neprihvatljivih ponašanja i zaštite mentalnog zdravlja učenika. Prijavljeni projekt treba biti usklađen s Minimalnim standardima prevencije ovisnosti, Akcijskim planom prevencije nasilja te napisan sukladno preporukama Agencije za odgoj i obrazovanje koje se odnose na izradu Školske preventivne strategije/školskih preventivnih programa.

Svaka škola može prijaviti jedan ili više projekata na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do ukupno 4.000,00 eura.

Rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2023. godine. Više informacija o Pozivu OVDJE.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content