Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) (ZO-1/2023)

Predmet Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta) je potpora mjeri sanacije lokacija onečišćenih otpadom odbačenih u okoliš.

Svrha Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš za što se dodjeljuju bespovratna sredstva jedinicama lokalne samouprave o javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima prirode za su/financiranje troškova.

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne samouprave i javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima prirode.

Za projekte uklanjanja otpada odbačenog u okoliš Fond se dodjeljivati sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave i to 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o programima, projektima i sličnima aktivnostima od posebne važnosti za zaštitu okoliša i prirode, energetsku učinkovitost te obnovljive izvore energije u RH na temelju odluke vlade RH, a na prijedlog nadležnog ministarstva. Prijavitelji odnosno isključivo jedinice lokalne samouprave navedene u Zaključku mogu ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu u iznosu do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno najviše do 200.000,00 E po jednoj prijavi uz priloženu Izjavu(Obrazac 3) da se lokacija „divljeg odlagališta“ nalazi u području naseljenom pripadnicima romske nacionalne manjine.

Prijavitelji mogu ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu u iznosu do 80%, 60% ili 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno najviše do 110.000,00 EUR.

Za projekte uklanjanja otpada odbačenog u speleološke objekte Fond će dodjeljivati sredstva pomoći javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima prirode u udjelu do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o programima, projektima i sličnim aktivnostima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode.

Prijavitelji mogu ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu u iznosu do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno najviše do 110.000,00 EUR.

Po ovom Javnom pozivu prijavitelj može dostaviti jednu prijavu za sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš kojom može biti obuhvaćena jedna ili više lokacija na kojim se nalazi otpad odbačen u okoliš.

Ukupna raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznose 6.000.000,00 EUR.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog poziva navedeni su u uputama za prijavitelje pod točkom 6.

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje 29.lipnja 2023. godine, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

Više informacija o Javnom pozivu na OVOJ poveznici.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content