Raspisan Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode olujni i orkanski vjetar na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini

Bjelovarsko-bilogorska županija raspisala je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta od prirodne nepogode olujni i orkanski vjetar na neosiguranoj imovini evidentiranoj u Registru šteta, a nastalih:

  • Dana 15. rujna 2022. godine na područja gradova Čazme i Grubišnog Polja te općina Berek, Đulovac, Ivanska, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac

1. Prihvatljivi korisnici su:

  • poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, sa sjedištem i proizvodnim površinama na području Bjelovarsko-bilogorske županije,
  • sa štetama na poljoprivredi koja nije osigurana na područja gradova Čazma i Grubišno Polje i/ili općina Berek, Đulovac, Ivanska, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac,
  • koji su prijavili štetu u Registar šteta sukladno odredbama Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne novine” broj: 16/2019) i Pravilnika o registru šteta od prirodnih nepogoda (“Narodne novine” broj: 65/2019), a štete su nastale na:
    • poljoprivredi (trajni nasadi, cvijeće, povrtlarske kulture, voćarske kulture, grožđe), ratarskim kulturama (žitaricama i industrijskom bilju), krmnom i ostalom bilju, obrtnim sredstvima u poljoprivredi, zemlji i stoci.

KRITERIJI ZA ADMINISTRATIVNU PROVJERU PRIJAVE I KRITERIJI ZA PROVJERU PRIHVATLJIVOSTI PODNOSITELJA

1) ADMINISTRATIVNA PROVJERA PRIJAVE

RBKRITERIJ

1.Prijava je podnesena u roku propisanim Javnim pozivomDANE
2.Dopuna prijave i/ili obrazloženje je dostavljena u za to zadanom rokuDANE
3.Prijava je popunjena u cijelosti i sadrži sve potrebne prilogeDANE

2) PROVJERA PRIHVATLJIVOSTI PODNOSITELJA

RBKRITERIJ

1.Podnositelj prijave ima štetu na poljoprivredi i/ili imovini evidentiranu u Registru šteta od prirodnih nepogodaDANE
2.Podnositelj prijave je dobio potpore male vrijednosti koje bi zbrojene s traženim bespovratnim sredstvima prešle 20.000,00 EUR u razdoblju od tri fiskalne godine (prethodne dvije i tekuća fiskalna godina)DANE
3.Podnositelj prijave je za istu namjenu koristio sredstva iz drugih programa u okviru nacionalnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unijeDANE

Rok za podnošenje prijave na ovaj javni poziv je 70 dana od objave na službenim internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

Više informacija o Javnom pozivu možete vidjeti OVDJE.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content