jura

Otvoreni poziv – hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije

Otvoren od 05.01.2022. do 30.05.2022.

Prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, poduzeća/trgovačka društva i organizacije u većinskom javnom vlasništvu.

Vrijednost natječaja 95.779.407,79 kn iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Svrha (cilj) Poziva:
Svrha poziva je obnavljanje prirodnih područja pogođenih potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla, a i moguća daljnja urušavanja te kako bi se zaštitili ljudi, građevine, infrastruktura i okoliš.

Potres je prouzročio veliku materijalnu i prirodnu štetu koja se očituje u narušenoj stabilnosti  i degradaciji tla koja dovodi do erozije tla i stvaranja klizišta čime je dovedeno u pitanje sigurno korištenje okolnih građevina i infrastrukture te je potrebna obnova i sanacija narušenih prirodnih područja kako bi se izbjeglo daljnje urušavanje tla i građevina.

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti za provedbu mjera neposredne obnove pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla u okviru operacije „Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima te hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla“ na temelju prethodno identificiranih prijavitelja, odnosno šteta ovog tipa, prilikom pripreme aplikacije za FSEU.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content