Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 27. prosinca 2022. godine na svojim mrežnim stranicama javni poziv za odabir određenog područja za provođenje komasacije u skladu s programom komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine

Cilj provedbe komasacije poljoprivrednog zemljišta na komasacijskom području u skladu s Programom je omogućiti ekonomičnije iskorištavanje poljoprivrednog zemljišta uz povoljnije uvjete za povećanje poljoprivredne proizvodnju i ruralni razvoj, i to osnivanjem većih i pravilnijih katastarskih čestica, izgradnjom poljoprivrednih putova, vodnih građevina za melioracije te izvođenjem i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog poljoprivredi, uz očuvanje obilježja krajobraza, a čime se ostvaruje veća dodana vrijednost u poljoprivrednoj proizvodnji, stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta, pri čemu se ostvaruje značajan utjecaj na razvoj i unaprjeđenje ruralnih prostora.

Predmet Poziva je prikupljanje prijava jedinice lokalne samouprave odnosno grada Zagreba kojim prijavljuju određeno područje/ poljoprivredno zemljište za odabir određenog područja kao komasacijskog područja na kojima će se provoditi komasacija prema odredbama zakona iz dostupnih financijskih sredstava u skladu s Programom.

Jedan prijavitelj može podnijeti najviše jednu prijavu na Javni poziv, a prijava može obuhvaćati jedno ili više određenih područja poljoprivrednog zemljišta koje je dio poljoprivrednog zemljišta ili ukupno poljoprivredno zemljište jedne ili više katastarskih općina, s tim da će se prijava na novi/produženi/dopunjeni ili ispravljeni Javni poziv prema Programu iz ovoga Javnog poziva smatrati dopuna već podnesene prijave.

Prihvatljivi prijavitelji na Javni poziv su jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi komasacije u okviru provedbe Programa u vezi s administrativnim pokretanjem i provođenjem postupka komasacije, izradom dokumentacije te provođenja pravomoćnog rješenja o komasaciji koji se odnose na građevinske radove i uređenje zemljišta u obuhvatu komasacije, su propisani Zakonom i Programom.

Za provedbu komasacije poljoprivrednog zemljišta kroz reformsku mjeru C1.5.R2 „Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju“ u dijelu koji se odnosi na komasaciju poljoprivrednog zemljišta, okvirni iznos dostupnih sredstava potrebnih za provedbu Programa iznosi 300.000.000,00 kuna (39.816.842 EUR):

-iz Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 250.000.000,00 kuna (33.180.702 EUR)

– iz nacionalnih sredstava u iznosu od 50.000.000,00 kuna (6.626.140 EUR).

Rok za prijavu na Javni poziv je do 31. prosinca 2023. godine odnosno do odabira prijava kojim se dostiže površine od najmanje 18.000 ha poljoprivrednog zemljišta (točka 3. Programa) kao okvirne površine poljoprivrednog zemljišta na kojoj se planira provedba komasacije.

Više informacija o pozivu može se saznati na OVOJ poveznici.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content