Objavljen Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema „Programu podrške regionalnom razvoju“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema „Programu podrške regionalnom razvoju“.

Cilj Programa je jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak ovih područja, što je preduvjet za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.

Ukupna sredstva Programa iznose 13.000.000,00 kuna. Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje. U postupku odabira jednom Korisniku može se odobriti iznos financiranja najviše do 600.000,00 kuna s PDV-om. Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 100.000,00 kuna s PDV-om.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:
• jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja koje su obuhvaćene posebnim programima i
• jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, osim područja JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja koje su obuhvaćene posebnim programima.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, modernizaciju, obnovu ili adaptaciju prihvatljivih građevina iz područja društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i gospodarske infrastrukture.

Prihvatljivi troškovi su:
• trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko nije jedini trošak projekta),
• trošak izvođenja radova,
• trošak usluga nadzora gradnje,
• trošak opremanja fiksnom opremom (ukoliko nije jedini trošak projekta),
• trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Rok za podnošenje zahtjeva je 28. veljače 2022. godine do 16,00 sati.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content