Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Uspostava reciklažnih dvorišta” (kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.04)

Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta (RD) iz članka 4. stavka 1. točke 69. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) (u daljnjem tekstu: ZGO), u skladu s člankom 84. ZGO-a, što uključuje građenje i opremanje novih RD ili nabavu mobilnih RD, naročito u obalnim i otočnim jedinicama lokalne samouprave (JLS).

Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad (sukladno članku 4. stavku 1. točki 70. ZGO-a), niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilnih RD.

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva iznosi:

reciklažna dvorišta – građevine:

  • najniži iznos 67.000,00 EUR / 504.811,50 HRK
  • najviši iznos 840.000,00 EUR / 6.328.980,00 HRK

mobilna reciklažna dvorišta:

  • najniži iznos 13.300,00 EUR / 100.208,85 HRK
  • najviši iznos 33.000,00 EUR / 248.638,50 HRK

Iznos bespovratnih sredstava iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026. po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu Poziva iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu Poziva su JLS-ovi u skladu s člankom 84., stavkom 1. ZGO-a.

Prihvatljive projektne aktivnosti po Pozivu vezane su isključivo za građenje i opremanje novih RD u svrhu osiguranja njegove funkcionalnosti i spremnosti za uporabu odnosno uz nabavu mobilnih RD

Više o Pozivu pogledajte OVDJE.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content