jura

Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije

Poziv je otvoren od 05.01.2022. – 16.05.2022.

Otvoreni javni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) u području Prometa.

Prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, poduzeća (trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu, lokalne/regionalne javne institucije.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) JE 224.172.882,00 HRK, a osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske. Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Putem ovog Poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Svrha Poziva

Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava te obnova i dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području prijevoza na razinu prije potresa.

U smislu ovog Poziva pod pojmom infrastruktura i pogon u području prijevoza podrazumijevaju se osnovne infrastrukturne građevine s pripadajućim građevinama koje su u funkciji prometa.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content