Javni poziv za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u RH (JPZ0 4/2022)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj.

Ovim Javnim pozivom se doprinosi smanjenju i ukidanju tvari koje oštećuju ozon i fluoriranih
stakleničkih plinova kako bi se olakšala tranzicija prema tehnologijama koje ovise o
dopuštenim radnim tvarima s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja i niskim utjecajem
na klimatske promjene. Dodatni učinci zamjene opreme su istovremeno povećanje
energetske učinkovitosti i smanjenje potrošnje energije.
Očekivani učinci provedbe Javnog poziva su smanjenje stakleničkih plinova u sustavima
od cca. 5.000 tona C02.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Javnog poziva su:
1. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)
2. tijela državne uprave1
3. javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna
JLP(R)S

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 20.000.000,00
kuna

Više o otvorenom Javnom pozivu preko OVE poveznice.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content