Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Podrška transferu tehnologije”

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Podrška transferu tehnologije”. Svrha ovog Poziva je povećanje broja procesa prijenosa tehnologija na visokoobrazovnim institucijama i znanstvenim organizacijama.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su znanstvenoistraživačke institucije.

Program Podrška transferu tehnologije podržava istraživačke organizacije u provođenju projekata transfera tehnologije. Program je dio paketa komplementarnih programa i mjera koji za cilj imaju povećanje broja procesa transfera tehnologije u istraživačkim organizacijama u Republici Hrvatskoj.

Program podržava provedbu istraživačko-razvojnih aktivnosti u svrhu razvoja ili daljnjeg unaprjeđenja razvijenih rješenja i tehničke validacije, prije faze komercijalizacije. To uključuje primjerice izradu prototipa, pilotiranje, demonstracijske i slične aktivnosti. Korisnici će biti podržani za poslovnu validaciju, odnosno napore prema komercijalizaciji navedenih rješenja, što uključuje primjerice izradu analize tržišta, studije ili plana za komercijalizaciju, provjeru i zaštitu intelektualnog vlasništva, i dr. U slučaju kada u provedbi projekta sudjeluje partner, korisnik (istraživačka organizacija) će provoditi istraživačko-razvojne aktivnosti, a partner će u ulozi ureda za transfer tehnologije i znanja sudjelovati u provedbi dijela projekta koji se odnosi na poslovnu validaciju.

Na Poziv se samostalno može prijaviti istraživačka organizacija koja u svojoj strukturi ima organizacijsku jedinicu koja obavlja aktivnosti ureda za transfer tehnologije i znanja. Istraživačka organizacija koja u svojoj strukturi nema organizacijsku jedinicu za transfer tehnologije i znanja se prijavljuje na Poziv zajedno s partnerom, koji je zasebni pravni subjekt u kojem je ustrojena jedinica koja obavlja aktivnosti transfera tehnologije i znanja ili zasebni pravni subjekt ustrojen kao ured za transfer tehnologije i znanja. Kako bi se istraživačke organizacije i uredi za transfer tehnologije i znanja usmjerili na stvaranje povoljnih institucionalnih uvjeta za transfer tehnologije.

Ukupna raspoloživa sredstva po Pozivu iznose 4.505.939,35 eura. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 65.000,00 eura, a najviši 200.000,00 eura.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 14.04.2023., 00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2023, 23:58

Više informacija dostupno je OVDJE.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content