Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022. – 2023.)“

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022. – 2023.)“, ukupne vrijednosti 30.000.000,00 kn koji će se sufinancirati u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

Cilj Poziva je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva te omogućavanje svoj djeci pravo na prehranu kao i sprječavanje svih oblika diskriminacije i zaštite prava na jednakost. Pravo na prehranu predstavlja jednu od temeljnih ljudskih prava i mora se osigurati svakoj osobi, a naročito djeci.  

Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko bilogorske županije u suradnji s 21 školom pripremila je projektni prijedlog „Školski obrok za sve“ 2022./2023. u koji je uključeno 969 djece koja se nalaze u riziku od siromaštva prema kriterijima koji su zadani Pozivom.

Ukupna vrijednost projektnog prijedloga, čiji nositelj je Bjelovarko-bilogorska županija,  iznosi  980.151,25 kuna, a sve projektne aktivnosti odnose se na školsku godinu 2022./2023. odnosno na period od 10 mjeseci.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content