Javni poziv za iskaz interesa za odabir prepoznatih centara u svrhu provođenja programa Dokazivanja inovativnog koncepta

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (dalje u tekstu  HAMAG-BICRO) objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za odabir Prepoznatih centara, a u svrhu ažuriranja postojeće liste Prepoznatih centara. Prepoznati centri će provoditi program Dokazivanje inovativnog koncepta (dalje u tekstu Program PoC) u suradnji s Korisnikom Programa. Program PoC provodi se u sklopu pod-komponente 3.2 „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Ovjereni Iskaz interesa za odabir Prepoznatih centara, zainteresirani trebaju dostaviti na e- mail adresu: prepoznati.centri@hamagbicro.hr .

Iskaz interesa mora sadržavati:

  1. rješenje o upisu u sudski registar ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo da je sjedište prijavitelja u Republici Hrvatskoj,
  2. kratak opis poslovne organizacije prijavitelja (navesti nazive odjela,  njihova zaduženja i dr.), te statut ili društveni ugovor odnosno dokument kojim se dokazuje status organizacije za istraživanje i širenje znanja sukladno točki C.
  3. referentnu listu (popis aktivnih i završenih projekata) čime  prijavitelj dokazuje da  zadovoljava kriterije navedene pod točkom B .

Rok za predaju Iskaza interesa je: 12. svibnja 2022.

Više o Pozivu na OVOJ poveznici.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content