Nacrt Plana i programa mjera zdravstvene zaštite za razdoblje 2023.-2026. godine

Na temelju analize zdravstvenog stanja stanovništva, utvrđeni su ciljevi i izabrani prioriteti te izrađen Plan i program mjera zdravstvene zaštite Republike Hrvatske.

Planom i programom mjera zdravstvene zaštite utvrđuje se skup mjera i postupaka koji se primjenjuju kod pojedinaca, skupina i šire zajednice s ciljem zaštite zdravlja te se definiraju aktivnosti sukladno utvrđenim sredstvima i ciljevima radi njihove provedbe, subjekti koji su ih dužni provoditi i način provođenja tih mjera.

Podloga za izradu dokumenta je analiza pokazatelja morbiditeta i mortaliteta od zaraznih, kroničnih nezaraznih bolesti i ozljeda te drugih zdravstvenih pokazatelja u Nacionalnom javnozdravstvenom informacijskom sustavu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Pri izradi prijedloga Plana i programa mjera zdravstvene zaštite poštivala su se načela sveobuhvatnosti, kontinuiranosti i dostupnosti zdravstvene zaštite, cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i specijaliziranog pristupa u specijalističko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti te načelima supsidijatnosti i integracije. Vodilo se računa o prioritetnim razvojnim područjima određenima Nacionalnim planom razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine, kao što su promicanje zdravlja i prevencija bolesti, sprječavanje i suzbijanje zaraznih, masovnih kroničnih nezaraznih bolesti te ozljeda i invaliditeta, zaštiti vulnerabilnih i specifičnih socijalnih skupina stanovništva i nadzoru nad čimbenicima okoliša koji utječu na zdravlje.

Dokument možete pronaći na e-savjetovanju na OVOJ poveznici i otvoren je za komentare do 20. kolovoza 2023. godine.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content