Objavljen Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku: u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te u razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave koje imaju status potpomognutog područja (u skladu s Odlukom o razvrstavanju I.-IV. skupina prema indeksu razvijenosti), više od 5% pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom udjelu stanovništva prema Popisu stanovništva iz 2011.

Podnositelj zahtjeva može djelovati samostalno ili uz partnere.

Partneri podnositelja zahtjeva mogu biti:

  • pravni subjekti čiji je osnivač prihvatljivi podnositelj zahtjeva odnosno jedinica područne samouprave ili su u njegovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu,
  • druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi cilju Programa,
  • Vijeće nacionalnih manjina.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina.

Prihvatljivi troškovi su:

  • trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko nije jedini trošak projekta),
  • trošak izvođenja radova,
  • trošak usluga nadzora gradnje,
  • trošak opremanja fiksnom opremom,
  • trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u „Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu“ u iznosu od 27.000.000,00 kuna.

Za I. skupina JLS prema indeksu razvijenosti: 13.500.000,00 kn,

Za II. skupina JLS prema indeksu razvijenosti: 6.750.000,00 kn,

Za III. skupina JLS prema indeksu razvijenosti: 4.050.000,00 kn,

Za IV. skupina JLS prema indeksu razvijenosti: 2.700.000,00 kn.

U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom Korisniku može se odobriti iznos financiranja najviše do 500.000,00 kuna uključujući PDV. Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje Projekta.

Zahtjev se šalje na adresu: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za potpomognuta područja, Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb, uz naznaku: Poziv za financiranje projekata prema „Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“- NE OTVARATI.

Podnositelji mogu podnositi zahtjev za financiranje od 13. srpnja 2022. godine do 12. kolovoza 2022. godine

Više o otvorenom Programu putem OVE poveznice.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content