Najava Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu

Ministarstvo kulture i medija najavljuje da će 12. rujna biti objavljen Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu koji će biti otvoren mjesec dana.

Početak prijava programa iz područja zaštite i očuvanja kopnene i podvodne arheološke baštine, nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara planiran je od 26. rujna 2022. godine.

Javni poziv i upute za prijavitelje usklađeni su s odredbama novog Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22).

Sredstva iz proračuna Republike Hrvatske osigurana za financiranje javnih potreba u kulturi, namijenjena su potpori programima i projektima, aktivnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku, a dodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva koji se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija. Više o najavi Javnog poziva putem OVE poveznice.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content