jura

NACRT NATJEČAJA ZA PROVEDBU PODMJERE 4.3. „POTPORA ZA ULAGANJA U INFRASTRUKTURU VEZANO UZ RAZVOJ, MODERNIZACIJU I PRILAGODBU POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA“ TIPA OPERACIJE 4.3.2 „INVESTICIJE U OSNOVNU INFRASTRUKTURU JAVNOG NAVODNJAVANJA“ IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

Svrha Natječaja je povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje. Najniža vrijednost potpore iznosi 150.000 EUR a najviša vrijednost potpore iznosi 15.000.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.  Intenzitet potpore iznosi najviše 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Više informacija o natječaju dostupno je putem e-savjetovanja

Dijelite ovu objavu:
Skip to content