Prijavljeni projekti – Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2022. godinu te su se u razdoblju od 07. ožujka 2022. do 07. travnja 2022. mogli prijaviti projektni prijedlozi. U Programu je ukupno predviđeno 9.100.000,00 kuna dok je po projektu vrijednost financiranja od 50.000,00 do 300.000,00 kuna.

Cilj Programa jest pružanje potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku, očuvanje njihove pune ravnopravnosti te pridonošenje gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji.

Navedeni ciljevi ostvarit će se kroz ulaganja u područja kulturne, društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i gospodarske namjene, a kroz aktivnosti vezane uz upravljanje projektom, troškove promidžbe/vidljivosti projekta, opremanja, izgradnje, nadogradnje, rekonstrukcije, obnove, modernizacije i adaptacije u navedenim područjima.

Program je namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) Republike Hrvatske, javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLP(R)S osnivači te pravnim osobama neprofitne naravi koje su registrirane na programskom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine a služe za zadovoljenje socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba.

Proteklih nekoliko dana zaposlenici Razvojne agencije aktivno su sudjelovali u pronalaženju partnera i pružanju stručne pomoći zainteresiranim jedinicama lokalne samouprave i javnopravnim tijelima s područja Županije.

Pripremljeno je 7 projektnih prijedloga čija je ukupna vrijednost  2.235.954,08 kuna.

Dijelite ovu objavu:
Skip to content